Platforma WAPRO B2B

Platforma biznesowa
Zintegrowana z WAPRO Mag internetowa platforma handlu hurtowego

– Obsługa wielu magazynów
– Obsługa cenników indywidualnych
– Prezentacja faktur i rozrachunków
– Moduł handlowca
– Wielojęzyczność i wielowalutowość
– Limit kupiecki