Platforma WAPRO Hybrid

Platforma sprzedażowa B2M
Zintegrowana z WAPRO Mag internetowa platforma sprzedaży do kanałów B2B i B2C

– Obsługa wielu magazynów
– Wielojęzyczność i wielowalutowość
– Jeden panel administracyjny
– Łatwe zarządzanie ofertą
– Prosta segmentacja klientów
– Przejrzysty cennik, brak ukrytych kosztów